Vakantie- en studiedagen


De eerste schooldag na de zomervakantie van 2022 is maandag 29 augustus.

De schoolvakanties van De Proeftuin in 2022/2023 zijn:

Herfstvakantiemaandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober

Kerstvakantiemaandag 26 december t/m vrijdag 6 januari
Voorjaarsvakantiemaandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart

Goede Vrijdagvrijdag 7 april

Tweede Paasdagmaandag 10 april
Koningsdagdonderdag 27 april (valt in de meivakantie)

Meivakantiemaandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei

Bevrijdingsdagvrijdag 5 mei (onderwijs gesloten, opvang open) 

Hemelvaartdonderdag 18 mei + vrijdag 19 mei 
Tweede Pinksterdagmaandag 29 mei
Zomervakantie 2022maandag 24 juli t/m 1 september 


Woensdag 12 oktober Studiedag KDV, onderwijs en BSO gesloten 
Vrijdag 23 december Studiedag onderwijs Onderwijs gesloten 
Vrijdag 24 februari Studiedag onderwijs Onderwijs gesloten 
Woensdag 19 april Studiedag onderwijs Onderwijs gesloten 
Vrijdag 26 mei Studiedag KDV, onderwijs en BSO gesloten  Regelingen rondom de opvang
  • Studiedag onderwijs: Er zijn geen gevolgen voor kinderen van de kinderdagopvang. Voor de buitenschoolse opvang (BSO) geldt dat jullie extra opvang kunnen aanvragen voor de schooltijden (uren tussen 08.15/8.45 en 14.00/14.30 uur), wanneer uw kind normaal ook op deze dag naar de BSO zou gaan. Als jullie kind normaal niet op deze dag naar de opvang gaat, kunnen jullie ook op studiedagen voor de BSO extra uren afnemen, van 7.30 tot 18.30 uur.
  • Vakanties: Tijdens vakanties verwachten wij alleen de kinderen met een 52-weken contract. Uiteraard zijn andere kinderen ook welkom! Deze dag moet dan tijdig aangevraagd worden als extra uren.