Vakantie- en studiedagen


De eerste schooldag na de zomervakantie van 2023 is maandag 4 september.

De schoolvakanties van De Proeftuin in 2023/2024 zijn:

Herfstvakantiemaandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober

Kerstvakantiemaandag 25 december t/m vrijdag 5 januari
Voorjaarsvakantiemaandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari

Goede Vrijdagvrijdag 29 maart

Tweede Paasdagmaandag 1 april
Meivakantiemaandag 29 april t/m vrijdag 10 mei

Tweede Pinksterdagmaandag 20 mei
Zomervakantie 2023maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus


Maandag 2 oktober Studiedag onderwijsOnderwijs gesloten 
Woensdag 11 oktoberKleurRijkdag  KDV en BSO gesloten 
Vrijdag 22 december Studiedag onderwijs Onderwijs gesloten 
Woensdag 14 februari Studiedag onderwijs Onderwijs gesloten 
Donderdag 28 maart  Studiedag onderwijs Onderwijs gesloten  
Vrijdag 7 juni Studiedag onderwijs Onderwijs gesloten 
Woensdag 3 juli Studiedag KDV, onderwijs en BSO gesloten Regelingen rondom de opvang
  • Studiedag onderwijs: Er zijn geen gevolgen voor kinderen van de kinderdagopvang. Voor de buitenschoolse opvang (BSO) geldt dat jullie extra opvang kunnen aanvragen voor de schooltijden (uren tussen 08:15/08:45 en 14:00/14:30 uur), wanneer uw kind normaal ook op deze dag naar de BSO zou gaan. Als jullie kind normaal niet op deze dag naar de opvang gaat, kunnen jullie ook op studiedagen voor de BSO extra uren afnemen, van 07:30/08:30  tot 18:30 uur.
  • Vakanties: Tijdens vakanties verwachten wij alleen de kinderen met een 52-weken contract. Uiteraard zijn andere kinderen ook welkom! Deze dag moet dan tijdig aangevraagd worden als extra uren.