Aanvraag verlof

Wanneer jullie verlof willen aanvragen voor jullie kind kunnen jullie hiervoor onderstaand invulschema invullen. Deze wordt direct verzonden naar onze administratie. Verlof wordt verleend door de directeur. Voor vragen kunnen jullie bij haar terecht.

Als het verlof verleend wordt, dienen jullie zelf de leerkracht in te lichten over de afwezigheid van jullie kind(eren).

Er zijn door de overheid regels opgesteld ten aanzien van verlof buiten de vrije dagen en vakanties om. Deze regels zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties

Graag het extra verlof tijdig aanvragen, minimaal 4 weken van tevoren.


verstuur
Je kunt ons ook altijd
bellen of e-mailen.


bel ons
038 - 204 2507

stuur een e-mail
deproeftuin@florion.nl

De proeftuin

Locatie
Monteverdilaan 202
8031 DW Zwolle

Volg ons op