Opvang

Het KDV, de peutergroep, de VSO en de BSO zijn open op de volgende tijden: 

Het kinderdagverblijf (baby-/dreumesgroep en peutergroep) is open op maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 18:30 uur. 

De voorschoolse opvang (VSO) is open op maandag tot en met vrijdag vanaf 07:30 tot 08:15 (zomer) of tot 08:45 uur (winter) tijdens schoolweken. In de vakanties op maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 08:30 uur. 

De buitenschoolse opvang (BSO) is open op maandag tot en met vrijdag van 14:00 (zomer) of 14:30 (winter) tot 18:30 uur tijdens schoolweken. Tijdens vakantieweken is de BSO open op maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 18:30 uur. 


Seizoenen


De kinderen gaan in de winter later naar school dan in de zomer. Daardoor wordt hun slaapritme minder verstoord en gaan ze naar school als het al licht is of wordt. De schooltijden in de zomer zijn 8.15 - 14.00 uur en in de winter 8.45-14.30 uur. Tussendoor hebben de kinderen 45 minuten om te lunchen en te spelen.

Onze wintertijd gaat ieder jaar in op 21 september, en de zomertijd start na de meivakantie.

Vijf-gelijke-dagen-model
De instromers* gaan 3 dagen naar school (ma-di-do), groep 1 gaat 4 dagen (ma-di-do-vr) en vanaf groep 2 gaan de kinderen 5 dagen. Alle dagen duren even lang. In overleg kunnen jonge kinderen ook halve dagen komen. 
Gelijke schooldagen heeft als voordelen dat de kinderen ’s middags meer tijd hebben om te spelen, het ritme (gelijkheid) biedt en meer mogelijkheden biedt voor schoolbrede activiteiten.
 
* Instromers zijn kinderen die tussen 1 oktober en 31 juli 4 jaar oud worden. De instroomgroep start op de eerste schooldag na 1 januari. Kinderen stromen in op de eerste schooldag na hun 4e verjaardag, of na 1 januari.