Kosten

Welke kosten kan ik verwachten op De Proeftuin?

Op deze pagina vinden jullie een overzicht van de kosten voor de opvang op De Proeftuin. Daarnaast geven wij de kosten aan voor het onderwijsgedeelte, die bestaan uit kosten voor tussenschoolse opvang en de ouderbijdrage. 

Kinderdagopvang, peuterplus en buitenschoolse opvang
Elk najaar worden de kosten voor de opvang voor het daaropvolgende kalenderjaar vastgesteld met instemming van de ouderraad van De Proeftuin. 

De tarievenlijst 2021 van het KDV en de BSO is hier te vinden. 

Voor een actueel overzicht van de kosten voor KDV en BSO kunnen jullie ook terecht op de site van de uitvoerder van de kinderopvang, CKO KleurRijk: www.kleurrijkkinderopvang.nl. 

Welke kosten krijg ik als mijn kind naar school gaat?

Ouderbijdrage
Om activiteiten (de thema’s, feesten, excursies) te kunnen bekostigen, vragen wij een ouderbijdrage. Deze wordt jaarlijks door de ouderraad vastgesteld. De ouderbijdrage is vrijwillig. Willen of kunnen jullie deze bijdrage niet (volledig) betalen, dan stellen wij het op prijs als jullie dit aan ons willen laten weten. De hoogte van de ouderbijdrage bedraagt voor 2021-2022 € 100,- per gezin. Dit bedrag is nu nog een indicatie, de ouderraad stelt eind 2021 de ouderbijdrage vast. 
De peildatum van de ouderbijdrage is 1 januari 2022, ouders van kinderen die op dat moment ingeschreven staan betalen de ouderbijdrage voor 2022. De ouderbijdrage wordt via de Parro-app (schoolkassa) in februari geïnd. 

Tussenschoolse opvang
We organiseren op alle dagen tussen de middag tussenschoolse opvang (TSO). Tussen de lessen is hiervoor driekwartier beschikbaar. We eten eerst een kwartier onder begeleiding van de groepsleerkracht. Kinderen nemen hun eten van huis mee. Daarna spelen de kinderen een half uur op de speelplaats, onder begeleiding van onze eigen pedagogisch medewerkers. 

Voor deelname aan 40 weken tussenschoolse opvang betalen ouders de volgende bedragen per jaar.

1e kind: 100,- per jaar (8,33 per maand)
2e kind: 95,- per jaar (7,92 per maand)
3e kind: 90,- per jaar (7,50 per maand)
4e kind: 85,- per jaar (7,08 per maand)
Voor het 5e kind hoeft niet betaald te worden. 

De bedragen worden 3 keer per jaar gefactureerd via de Parro-app (schoolkassa). 
In september worden de maanden september, oktober, november en december gefactureerd.
In januari worden de maanden januari, februari, maart en april gefactureerd.
In mei worden de maanden mei, juni, juli en augustus gefactureerd.

Wanneer een kind halverwege een schooljaar op school komt of van school af gaat, betalen jullie vanaf de eerste maand dat jullie kind komt of tot en met de laatste maand dat jullie kind op school zit. Dit zal altijd een volledig maandbedrag zijn.

Van de bijdragen van ouders voor de tussenschoolse opvang worden de medewerkers of vrijwilligers van De Proeftuin betaald, spelmateriaal aangeschaft of scholing gevolgd. Jaarlijks wordt over de inkomsten en uitgaven van de tussenschoolse opvang verantwoording afgelegd aan de ouderraad van De Proeftuin. 

Lidmaatschap Florion


U kunt lid worden van onze vereniging als u in kunt stemmen met de grondslag en het doel van Florion en gedurende uw lidmaatschap in lijn daarmee te zullen handelen. De verenigingsbijdrage bedraagt €15,- per gezin. Voor meer informatie over Florion, zie de website: www.florion.nl.