Pedagogen op De Proeftuin

De medewerkers van De Proeftuin geloven in God. We weten ons gekend door Hem en vinden het fijn om de verhalen uit de Bijbel met elkaar en met de kinderen te delen. De verhalen zijn waardevol en bieden wijsheid en inzicht. We willen de kinderen vertrouwd maken met God als Schepper van hemel en aarde, God van ritme en rituelen (in seizoenen en feesten) en met Zijn Zoon als Redder en Verlosser.

De teamleden zijn meelevend lid van een christelijke kerk of geloofsgemeenschap.

Wij zijn christelijke pedagogen met uitzonderlijke interesses. Wij hebben hart voor kinderen en sluiten aan bij hun belevingswereld. Wij zijn pioniers met ervaring! 


Meesters en juffen


In onderstaand filmpje stellen wij onszelf voor: 


Wil jij ook onderdeel zijn van De Proeftuin als pedagogisch medewerker? Bekijk dan onze vacature en solliciteer!