Ouders van De Proeftuin

Kostbaar
Ouders geven het kostbaarste dat ze hebben in handen van de medewerkers van De Proeftuin. Met dat besef gaan we er alles aan doen om samen op te trekken als partners in de opvoeding en ontwikkeling.

Betere ontwikkeling door ouderbetrokkenheid
Kinderen ontwikkelen zich beter met een goede samenwerking met ouders. Samen met de ouders willen we een hecht team vormen rondom jullie kind. Ouderbetrokkenheid gaat op De Proeftuin over samen optrekken in gemeenschappelijke waarden en de dialoog aangaan over het beste voor jullie kind.

Wij houden ervan om open en eerlijk te communiceren in liefdevolle samenwerking. De Proeftuin is voor ouders en medewerkers ook een plek van inspireren, leren, bidden en danken en elkaar bemoedigen.

Meedoen
Naast de betrokkenheid van ouders, vragen wij van ouders om mee te werken op De Proeftuin. Als voorbeeld denken we aan de jaarlijkse kluszaterdagen op De Proeftuin, het meehelpen in een moestuin of het mee-organiseren van een viering.

Meebidden
De Proeftuin is in haar ontwikkeling afhankelijk van de zegen van God. Hij is het die de natuur laat bloeien, de kinderen laat groeien en ons kracht en energie geeft. Op De Proeftuin bidden en danken we dagelijks tot Hem. Er wordt een gebedsgroep gevormd. Willen jullie meebidden of gebedspunten aandragen? Dan kunnen jullie contact opnemen via gebedsgroep.deproeftuin@florion.nl

Meedenken
De Proeftuin ontwikkelt zich ook beleidsmatig in samenspraak met ouders. We hebben dit georganiseerd met een ouderraad van De Proeftuin die regelmatig bij elkaar komt. Deze raad heeft instemmings- en adviesrecht, en een belangrijke klankbordfunctie. De ouderraad kan benaderd worden via ikcraad.deproeftuin@florion.nl