Peutergroep

Jonge kinderen ontdekken de wereld om zich heen vooral door te spelen. Daarbij maken we graag gebruik van eenvoudige, natuurlijk materialen, zoals hout, wol, katoen en zijde. Dit nodigt uit tot eigen activiteit en fantasie. De kinderen doen ervaringen op in de natuur en tegelijkertijd wordt de zintuiglijke ontwikkeling gestimuleerd.

De dag heeft een vast ritme, met vaste patronen. Het ritme van de dag, de week en het jaar vormen een rode draad in de opvang. Ritme en beweging versterken het geheugen. Dat geeft houvast, veiligheid en herkenning. De dagelijkse vaste eet- speel- en slaapmomenten worden duidelijk afgebakend door rituelen en/of liedjes.
Zang, beweging, expressie en fantasie spelen een belangrijke rol door de dag heen.

Activiteiten


Regelmatig worden er creatieve of ambachtelijke activiteiten aangeboden, zoals: broodjes bakken, muziek maken, schilderen, tekenen, boetseren, verkleden, vrij spelen, verhalen en natuurlijk elke dag buitenspelen. Het jaarritme berust op de seizoenen en de christelijke feesten.

Door het luisteren naar verhalen, het nazeggen en meespelen van rijmpjes, versjes, taalspelletjes en het kijken naar prentenboeken maken de kinderen spelenderwijs kennis met taal. Tijdens het brood bakken, helpen met opruimen, spelen met de poppen of de boerderij wordt het ‘echte’ leven beleefd. Zo ontstaat er een sociale situatie waarin kinderen voorbeelden kunnen opdoen en naspelen. Hierdoor leren de kinderen over het leven van alledag.

De peutergroep is bedoeld voor peuters (2,5 tot 4 jaar).