Onderwijs 7-12 jaar

‘Onderwijs dient gericht te zijn op de ontmoeting van het kind en de wereld. Niet om de wereld te begrijpen of bezitten, maar om in verhouding te komen tot deze wereld.’ (Gert Biesta, 2017)

In deze leeftijdsperiode staat de emotionele ontwikkeling centraal. Daarom streven de leerkrachten ernaar de leerstof ‘beleefbaar’ te maken. Wanneer het kind van de lesstof enthousiast wordt, dan wordt het in denken, beleven en handelen gestimuleerd. Daarbij wordt ook hun voorstellingsvermogen, fantasie, creativiteit en doorzettingsvermogen aangesproken. Zo kunnen kinderen evenwichtig en breed ontwikkelen en voldoende positieve leerervaringen opdoen. Er zal aandacht zijn voor een evenwichtig dagprogramma, waarbij de kinderen veel buiten zijn. Dagelijks een uur, welk weer het ook is.

Vanaf groep 3 zitten kinderen van dezelfde leeftijdsfase bij elkaar in een stamgroep. We streven ernaar dat de kinderen een sociale eenheid worden, waarin respect voor elkaar, een harmonische omgang en het van elkaar leren wordt gestimuleerd. Uitgangspunt is dat de leerkracht minimaal 2 jaar met dezelfde stamgroep optrekt. 
Naast de bestaande basisvakken zoals rekenen en taal zal er ruime aandacht zijn voor bewegen, natuur, expressie, muziek en cultuur.

Groeien


De Proeftuin start met opvang en onderwijs groep 1 en 2. Het plan is om ieder jaar met 1 groep uit te breiden, zodat we in het zevende jaar een compleet kindcentrum hebben. 

Ons onderwijs heeft een basisaanbod vanuit de visie van De Proeftuin. Met dit basisaanbod wordt het onderwijs verder vormgegeven in groep 3 of hoger.

Om een goede doorgaande leerlijn te creëren, kiezen we ervoor om te starten met die basis. Om die manier kunnen we het vervolg beter vormgeven en kunnen we beter aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen van De Proeftuin. Kinderen groeien dus met de opbouw van De Proeftuin mee.